Otagowano: zachowania zdrowotne

Zachowania zdrowotne - uwarunkowania

Psychologia: Uwarunkowania zachowań zdrowotnych

Do czynników warunkujących zachowania zdrowotne należą zarówno czynniki demograficzno-społeczne jak i uwarunkowania psychologiczne (Ogińska-Bulik i wsp. 2015). Zachowania zdrowotne są efektem zarówno cech samej jednostki, jak i wpływu czynników zewnętrznych (Janssen i wsp. 2013)....

zachowania zdrowotne

Psychologia: Pojęcie i rodzaje zachowań zdrowotnych

Nie ma jednej oficjalnej definicji zachować zdrowotnych. Definiowane są one w różny sposób. Najczęściej zachowania zdrowotne określa się jako zachowania lub brak zachować, które mają związek ze zdrowiem i samopoczuciem jednostki. Według definicji A....