Zachowaj dystans

Dlaczego jedni lubią się przytulać, a w przypadku innych nawet poklepanie po ramieniu budzi agresje? Dlaczego dzieci nie lubią buziaków cioci, a szef stojący nam za plecami paraliżuje i budzi u nas lęk? Wszystkiemu winna jest strefa dystansu.

Czym jest strefa dystansu?

Dystans fizyczny jest jednym z kanałów niewerbalnych, który mówi o stopniu zażyłości pomiędzy uczestnikami relacji. Jeśli jest on niewielki bądź skraca się on w trakcie rozmowy to oznacza, że partnerzy interakcji rozumieją się bardzo dobrze, pojawiła się pomiędzy nimi więź i chcą oni kontynuować relacje. Sygnały przeciwne, tj. duży dystans bądź jego zwiększanie w trakcie trwania rozmowy są sygnałem oddalania się psychicznego, co przekłada się na sferę fizyczną.

Strefa dystansu określa odległość, która pozwala nam komfortowo poruszać się, żyć, a także rozmawiać z innymi ludźmi i z nimi pracować. Można wyróżnić cztery strefy dystansu, tj.:

  • strefa intymna – 0 – 45cm (dopuszczalna dla osób bliskich),
  • strefa osobista – 45 – 120 cm (strefa funkcjonująca w pracy, szkole, w trakcie spotkań towarzyskich),
  • strefa społeczna – 120 –360 cm (odległość zachowywana w kontaktach z ludźmi, których zbyt dobrze nie znamy),
  • strefa publiczna – powyżej 360 cm (odległość, którą przyjmujemy zwracając się do większej grupy ludzi).

Przekraczanie strefy intymnej czy osobistej jest traktowane jako napad, atak i może wywołać gwałtowne reakcje.