Nieśmiertelny Maslow i piramida Maslowa

Są kierownicy, o których mówi się, że „mają rękę do zatrudniania właściwych ludzi”. W czym tkwi ich sekret? Być może w rozpoznaniu potrzeb pracowników, ich słabych i mocnych stron oraz odpowiednim motywowaniu oraz wykorzystaniu możliwości. Taki kierownik z pewnością doskonale orientuje się, czego oczekują od pracy i od życia jego podwładni i potrafi wykorzystać to w swoim interesie.

Teoria potrzeb Maslowa

Najbardziej znaną koncepcją motywacji jest teoria hierarchii potrzeb, autorstwa Abrahama H.Maslowa. Twierdził on, że zachowanie się człowieka jest wynikiem dążeń do zaspokojenia potrzeb, a nie chwilowych stanów emocjonalnych. Maslow określił pięć podstawowych kategorii potrzeb człowieka, wspólnych dla wszystkich ludzi: fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne, uznania i samorealizacji.

W kontekście motywowania w organizacji, do potrzeb fizjologicznych należy zaliczyć płace oraz bezpieczne warunki pracy. Potrzeba bezpieczeństwa jest realizowana przez programy emerytalne i systemy opieki zdrowotnej, gwarancje dłuższego zatrudnienia czy podkreślanie ważności kariery wewnątrz przedsiębiorstwa. Potrzeby społeczne zaspokoją działania firmy zmierzające do organizacji pracy umożliwiającej interakcje pomiędzy kolegami, a także dostęp do urządzeń socjalnych i sportowych czy imprezy towarzyskie poza pracą (organizowane przez przedsiębiorstwo, np. wyjazdy integracyjne). Potrzeba uznania może być zaspokojona poprzez takie działania organizacji, jak: tworzenie stanowisk pracy dających możliwość osiągnięć, autonomii, odpowiedzialności i osobistej kontroli, a także pracę wzmacniającą tożsamość pracownika. Z kolei zaspokojenie potrzeby samorealizacji może przejawiać się skłanianiem pracowników do pełnego zaangażowania i wyzwalaniem w nich takiej energii, rozbudzaniem pasji, by praca stała się głównym sposobem na szczęśliwe życie.