Nie pamiętasz – narysuj mapę myśli

W nauce, najistotniejszym czynnikiem jest współpraca lewej i prawej półkuli. Najlepsze efekty przynosi wykorzystanie nie tylko przekazu werbalnego, ale również stymulowanie wszystkich zmysłów i oddziaływanie na emocje. Niestety obecny system edukacji pomija te właściwości ludzkiego umysłu i sprzyja bezmyślnemu „wkuwaniu”, a nie prawdziwej i efektywnej nauce. Rozwiązaniem mogą być tymczasem tzw. mapy myśli.

Czemu służą mapy myśli?

Kiedy uczysz się w sposób tradycyjny, pomijasz cenny element, jakim jest wyobraźnia. Pamięciowe uczenie się jest przykładem nauki z wykorzystaniem lewej półkuli. Niestety, w sytuacji stresowej, swobodny przepływ myśli i odtwarzanie informacji zostają zablokowane. Do takiej sytuacji nie dochodzi natomiast wtedy, kiedy zapamiętujemy za pomocą wyobraźni i skojarzeń. Skoro efektywnie zapamiętujemy i uczymy się za pomocą słów-kluczy i obrazów, dlaczego tego nie wykorzystać?

Mapy myśli są doskonałym sposobem uczenia się szczególnie w przypadku tych, którym tradycyjny model przyswajania wiedzy nie pasuje. Mapy są przejrzyste, kolorowe, opierają się na naszych indywidualnych skojarzeniach i potrzebach. Stanowią również doskonałe narzędzie do powtórek. Pobudzają one prawą półkulę, odpowiedzialną za artyzm, kreatywność i tworzenie.

Jak zbudować mapę myśli?

Mapy myśli są bardzo indywidualnym narzędziem. Dobrze jest, jeśli bazują one na twoich własnych skojarzeniach – wówczas są najbardziej efektywne. Każda mapa powinna składać się z trzech podstawowych elementów:

  • centrum mapy (główna idea, słowo, obraz, symbolizujące główną myśl lub tematykę mapy);
  • gałęzie mapy (główne zagadnienia i tematy);
  • podgałęzie (tematy bardziej szczegółowe, powiązane z głównymi tematami).

Mapy myśli powstają dzięki skojarzeniom związanym z danym tematem. Im będą one lepsze, dokładniejsze, tym lepsza będzie twoja mapa i lepsze będą rezultaty jej użycia.