Męska mowa ciała

Swoje zainteresowanie oraz postawę wyrażamy nie tylko słowami, ale także poprzez komunikację niewerbalną, czyli kontakt wzrokowy, postawę, a mówiąc ogólnie – ułożenie ciała.

Kody niewerbalne

Elementów komunikacji niewerbalnej jest wiele, podobnie jak języka mówionego i pisanego. We wszystkich kulturach ludzie przekazują sobie informacje za pośrednictwem wyrazu twarzy i gestów. Bez względu na to, co robimy, nieustannie wysyłamy komunikaty, które mówią o nas samych, a także o naszych reakcjach z innymi. Nie wszystkie zachowania – zamierzone bądź nie  – są właściwie interpretowane. Przykładowo mrugniecie okiem co innego może znaczyć dla tego, kto mruga, co innego natomiast dla tej osoby, która odbiera mrugnięcie.

Mężczyzna i komunikaty

Niezależnie jednak od różnic w interpretacji, a także od płci nadawcy, wiele zachowań niewerbalnych ma uniwersalny charakter. Przykładowo uśmiech będzie wyrażał pozytywne emocje, zaś grymas – drwinę bądź niechęć.

Sygnały niewerbalne są równie istotne dla nowych, jak i już istniejących relacji, ponieważ zarówno tworzą, jak i przekazują klimat emocjonalny. Przykładowo częstotliwość i zestrojenie kontaktu poprzez dotyk, jest ważnym wyznacznikiem wzajemnego zaangażowania w parach.

Mowa ciała u mężczyzny często zdradza więcej emocji, niż komunikaty werbalne. Męska postawa wyraża się już w samym usytuowaniu w przestrzeni. Warto podkreślić, że dystans fizyczny i przestrzeń to odległość pomiędzy rozmówcami, a także terytoria osobiste oraz ich granice.

Mężczyźni zazwyczaj zajmują więcej miejsca niż kobiety, ich postawa jest dominująca – rozłożone szeroko nogi podczas siedzenia, położenie dłoni na karku to zachowanie świadczące o przekonaniu o własnej ważności, a co za tym idzie, należnej przestrzeni. Tę dominację i dążenie do niezależności widać również podczas pierwszego kontaktu, bowiem mężczyźni zachowują większą odległość w stosunku do rozmówcy, niż kobiety. Zmniejszanie dystansu następuje stopniowo, w miarę zwiększenia zainteresowania rozmówcą.

Mężczyźni również częściej niż kobiety gestykulują, splatają palce, zmieniają pozycję i ułożenie ciała. Inna też jest ich mimika – męskie twarze są mniej wyraziste niż kobiece, są bardziej zdystansowani, powściągliwi, choć podczas interesującej konwersacji często pochylają głowę do przodu.