Komunikat „Ja”

Często jest tak, że wyrażamy nasze opinie w sposób ogólny, przypisując nasze postawy czy zachowania również innym osobom. Często też wyrażamy negatywne opinie o danej osobie, zamiast odnieść się tylko do jej zachowania i emocji, które to zachowanie w nas wzbudza. Jak zatem usprawnić swoją komunikację dzięki komunikatom „ja”?

Mów o swoich emocjach

Istotnym elementem w pracy nad asertywną postawą, jest komunikat „ja” – odnoszenie się w wypowiedziach do swojego „ja” i przyjmowanie „ja”, jako podstawy naszej komunikacji. Owo „ja” jest przyjmowane jako baza pozwalająca na uczciwą i asertywną komunikację, na łagodzenie konfliktów i naprawianie relacji. I choć początkowo konieczna będzie kontrola nad formułowanymi wypowiedziami, to w efekcie unikniemy nieustannego wygłaszania cudzych myśli, stereotypów czy krzywdzących sądów. Komunikacja oparta na wypowiedzi „ja”, dotyczy bowiem naszych uczuć, emocji oraz przemyśleń.

Sposób wypowiedzi z wykorzystaniem komunikatu „ja” pozwala w sposób konstruktywny prowadzić rozmowę, nawet pomimo silnych emocji, jakie mogą się pojawić. Jest to rezultatem specyficznego zachowania, tak charakterystycznego dla zachowań asertywnych. Najważniejszymi elementami komunikatu „ja”, są: uczucia, obserwacje, przemyślenia; potrzeby.

Schemat wypowiedzi uwzględniającej komunikat „ja” wykorzystuje następujący wzór:

Ja czuję………………………………. (EMOCJE, UCZUCIA)

kiedy ………………………………. (WARUNKI, SYTUACJA, KONTEKST)

ponieważ ………………………………. (KONSEKWENCJE ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI)

wolałabym……………………………….(PRAGNIENIA, WARUNKI, SYTUACJE, KONTEKST)

Komunikat „ja” mógłby zatem brzmieć:

Ja czuję się źle, kiedy drwisz ze mnie podczas wizyty u twoich znajomych. Ponieważ wówczas złoszczę się na ciebie i obrażam się, wolałabym, żebyś nie opowiadał dowcipów o mojej osobie.