Komunikacja interpersonalna

Dlaczego komunikacja jest taka ważna? Ponieważ to właśnie dzięki niej zyskujemy wiadomość o innych ludziach, możemy wymieniać się informacjami i emocjami. Od naszych umiejętności w tym zakresie zależy nasz sukces bądź porażka, zadowolenie z życia prywatnego czy zawodowego.

Czym jest komunikacja interpersonalna?

Słowo komunikacja pochodzi z języka łacińskie communicatio, czyli „wymiana, łączność, rozmowa”. Komunikacja jest zatem rozmową, ale nie tylko. Komunikacją jest także mimika czy gesty, a porozumiewanie się nie jest ograniczone do racjonalnych form wyrazu.

Komunikacja interpersonalna jest natomiast procesem, w którym ważne jest dążenie do dzielenia się różnymi znaczeniami za pośrednictwem symboli. W kontekście komunikacji, należy wyróżnić trzy podstawowe zasady:

  • komunikacja dotycząca ludzi wymaga zrozumienia wzajemnych stosunków pomiędzy ludźmi,
  • komunikacja posługująca się znaczeniami wymaga ścisłego określenia terminów i pojęć, aby były one zrozumiałe dla uczestników przekazu,
  • komunikacja jest związana z różnymi symbolami zaś mowa, słowo pisane, postawa i ruchy ciała, mimika i ruchy oczu, kontakt wzrokowy, głos, dźwięki parajęzykowe, kontakt i dystans fizyczny, cechy wyglądu fizycznego, ubranie itp., mogą obrazować myśl, które mają przekazać.

Komunikacja interpersonalna jest nieustannie zachodzącym procesem wymiany informacji, poprzez róże kanały przekazu, należące zarówno do komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. By można było mówić o pełnym procesie, konieczna jest określona sekwencja działań, tj.: myśl pojawiająca się u nadawcy komunikatu, która następnie jest kodowana („ubierana” w słowa) i wypowiadana. W dalszej kolejności dochodzi do jej odebrania, zaś odbiorca przetwarza ją. Cykl ten kończy sprzężenie zwrotne, czyli informacja zwrotna.