Kim jest przywódca ?

W dzisiejszych czasach wiele się mówi o przywództwie, a jednak potrafimy wskazać niewielu ludzi zdolnych porywać tłumy; nie kierować  nimi, a przewodzić. Kim zatem jest (i kim nie jest) współczesny przywódca? Jakie posiada cechy?

Przywództwo to więcej niż kierowanie

W każdej organizacji inwencja i energia osoby zarządzającej ludźmi to jej największy kapitał służący funkcjonowaniu firmy i jej rozwojowi. Jeśli jednak menedżer chce się stać prawdziwym przywódcą, musi doskonalić zarówno atuty firmy jak i własne, dążyć do samorozwoju, a także do ulepszania metod pracy oraz sposobów postępowania z ludźmi. Przewodzenie oznacza bowiem poszukiwanie równowagi pomiędzy motywacją jednostki, a wydajnością wspólnej pracy.

Wychodzenie naprzeciw drugiemu człowiekowi, prośby o sugestie i opinie, reagowanie w pozytywny sposób, zaangażowanie i monitorowanie swoich postępów – to wszystko zadania stojące przed przywódcą. Przywódca, jako osoba posiadająca pomysły, przejawiająca inicjatywę oraz wykazująca ekspansję organizacyjną i ekonomiczną, musi pociągać za sobą innych oraz tworzyć wokół swoich pomysłów grupę pracowników, równie jak on zaangażowaną w ich realizację.

Wymiary przywództwa

W kontekście przywództwa można wymienić cztery jego wymiary, a mianowicie:

  • wspieranie (tj. działanie sprzyjające wzrastaniu poczucia własnej wartości u pracowników, dzięki czemu są oni skłonni do tworzenia nowych pomysłów),
  • ułatwianie współdziałania (tj. tworzenie klimatu do współdziałania, sprzyjającego osiągnięciu pożądanych wyników pracy zespołu),
  • wzbudzanie entuzjazmu pracy dla organizacji (tj. umiejętne formułowanie celów oraz tworzenie klimatu entuzjazmu wokół jego realizacji).
  • ułatwianie działań (tj. stosowanie rozwiązań organizacyjnych ułatwiających dostęp do środków realizacji celów).

Ponoć, jak twierdzą R.E.Boyatzis, A.McKee, najlepsi przywódcy są czujni i uważni, pozostają w harmonii z samym sobą, z innymi i z całym otaczającym ich światem. Są wierni swoim przekonaniom, stają w obronie wyznawanych wartości, żyją intensywnie i z pasją.