Język ciała kobiet – pierwsze wrażenie

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz.  Kształtuje się ono błyskawicznie nawet w ciągu od 0,1 sekundy, najdłużej zaś w czasie do 30 sekund. Jak jednak poznać, czy wrażenie, jakie zrobiłeś na kobiecie jest pozytywne?

Pierwsze wrażenie

Nasi przodkowie bardzo często musieli oceniać w ułamku sekundy, czy obcy stanowi zagrożenie. Ta zdolność wciąż daje o sobie znać, mimo ewolucji. Pierwsze wrażenie w kontakcie z nowo poznaną osobą kształtuje się w ułamku sekundy, jednak konsekwencje tej chwili mogą determinować późniejsze decyzje. Najczęściej to na podstawie pierwszego wrażenia kobieta ocenia, czy chce kontynuować znajomość z mężczyzną, czy też nie. Dlatego też nie sposób nie doceniać mądrości porzekadła: „Nigdy nie dostaniesz drugiej szansy na pierwsze wrażenie”. Jak jednak przekonać się, jakie emocje budzisz w kobiecie? Najlepiej jest obserwować jej mowę ciała, zwracając szczególną uwagę na następujące sygnały:

  • Twarz i oczy – to najbardziej wyeksponowane części ludzkiego ciała. Same oczy przekazują kilka rodzajów komunikatów. Wpatrywanie się w kogoś (nie nachalnie) oraz rzucanie raz po raz spojrzeń, jest interpretowane jako oznaka zainteresowania kobiety. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego świadczy także o sympatii dla tej osoby. Czasem jest to wyraz sympatii już istniejącej, a niekiedy nawet budzącej się bądź rosnącej.
  • Ruchy ciała  – komunikaty niewerbalne będące oznaką zainteresowania wysyłają nie tylko oczy, ale również poprzez ruchy ciała: gesty, postawę, pozycję, jaką przebieramy wobec innych. Kobiety zainteresowane mężczyzną często ułożeniem ciała (lekkie pochylenie w kierunku rozmówcy) dają do zrozumienia, że mężczyzna nie jest im obojętny. Również dotyk pozwoli wysnuć wnioski dotyczące stosunku partnerki do jej rozmówcy. Dotyk zwiększa sympatię i poprawia zgodność. Częsty jest ze strony kobiety dotyk, pozornie przypadkowy, wyrażający się np. w delikatnym dotknięciu ramienia czy zdjęcia z marynarki niewidzialnej nitki. Warto również zwrócić uwagę na gestykulacje kobiety – jeśli odsłania ona nadgarstki to oznacza to, że czuje się bezpieczna.

Warto pamiętać, że dobry kontakt z kobietą wpływa na jej postrzeganie mężczyzny. Zostało bowiem udowodnione, że partnerzy stają się dla siebie bardziej atrakcyjni, kiedy porozumiewają się pozytywnie, również za pomocą gestów. Warto zatem zadbać, aby były one właściwie odczytane i by odpowiednio na nie reagować.