Istota kompetencji

Często określamy kogoś mianem osoby kompetentnej. Co to jednak dokładnie znaczy? Czego możemy oczekiwać od niej i w jakim zakresie możemy uzyskać od niej pomoc? Jakie cechy posiada osoba kompetentna?

Czym są kompetencje?

Kompetencje to zbiór określonych charakterystyk, które zapewniają ponadprzeciętne rezultaty. W kontekście życia zawodowego, na przykład kompetencje menedżera, obejmują takie umiejętności takich jak zarządzanie zmianą, przywództwo czy bycie innowacyjnym.

Mówiąc o kompetencjach, zazwyczaj używa się dwóch różnych znaczeń tego słowa, a mianowicie:

  • zdolność do skutecznej realizacji określonych zadań związanych z pracą lub osiągania pożądanych, wymiernych wyników;
  • zdolność realizacji konkretnych wzorców zachowań.

Według Słownika wyrazów obcych, kompetencje to „zakres wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności, a także pełnomocnictw i uprawnień, nadany na podstawie kwalifikacji do działania i decydowania oraz wydawania sądów”. Kompetencje to pojęcie szersze niż kwalifikacje, bowiem obejmują one swoim zakresem właściwości człowieka tworzące związek przyczynowo-skutkowy z osiąganymi przez niego wysokimi i/lub ponadprzeciętnymi efektami pracy.

Mówiąc o kompetencjach, często traktuje się je również jako sumę wiedzy i umiejętności oraz sposobów zachowania, niezbędnych do optymalnego realizowania określonych ról. Na kompetencje składają się zatem umiejętności, sprawności oraz wiedza, a także przekonania osoby o potrzebie posługiwania się swoimi umiejętnościami.