Coaching metodą doskonalenia

Słowo coaching, stało się dziś bardzo popularne. Używane jest w kontekście life coachingu, zajmującego się kwestiami naszego życia, coachingu biznesu, odnoszącego się do działalności zawodowej i wielu innych sfer – coaching pomaga nawet w zachowaniu prawidłowej wagi ciała! Czym jest tak naprawdę coaching?

Słowo „coaching” oznacza „przemieszczenie się z jednego miejsca na drugie”. Wszystkie istniejące formy coachingu mają wspólną cecha – ułatwiają rozwój, posuwanie się do przodu, bądź zmianę w swoim zachowaniu. Coaching jest związany z rozwojem, pozwala przekraczać własne granice, poziom, na którym obecnie jesteśmy. Proces ten jest definiowany jako „pomoc danej osobie we wzmacnianiu i udoskonaleniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę”.

Coaching koncentruje się na osobie, zajmuje się indywidualnymi potrzebami człowieka. Dzięki niemu możliwe jest lepsze wykorzystanie swoich zasobów, mocnych stron oraz  precyzyjnie skontrolować efekt. Możemy mieć do czynienia z coachingiem nieaktywnym i wówczas przyjmuje on postać bezpośredniej rozmowy dwóch osób o tym, co osoba podana procesowi chciałby zmienić w swoim zachowaniu, w relacjach z otoczeniem, bądź też, z coachingiem aktywnym, jeśli coach obserwuje klienta w działaniu, a następnie omawia z nim swe spostrzeżenia. Coaching może przybrać również formę sesji, odbywających się w ściśle ustalonych terminach – dzieje się tak wówczas, kiedy przeprowadzenie procesu zleca na zewnątrz firma.

Coaching zmusza nas do zastanowienia się nad konkretnym aspektem naszego funkcjonowania przy pomocy coacha, obiektywnie obserwującego nasze działania i słuchającego naszych odpowiedzi. Konieczne jest jednak zdefiniowanie celu, który chcemy osiągnąć, a czasami nawet uświadomienie danej osobie potrzeby zmian.