Chiromancja

Chiromancja jest sztuką, która umożliwia rozpoznanie charakteru na podstawie jego dłoni, a dokładniej – ze wzgórków, linii i znaków na dłoniach obecnych. Odpowiednie odczytanie tych unikalnych cech pozwala odkryć ludzkie zdolności i predyspozycje.

Historia chiromancji ma przeszło 5000 lat, jej kolebką są kraje dalekiego wschodu: Indie, Chiny, Syria i Egipt.

Przy obserwacji położenia gwiazd na niebie dostrzeżono ich podobieństwo do linii, które występują na dłoniach. Informacje na temat chiromancji były przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Na podstawie lewej dłoni określa się charakter człowieka, jego osobowość, uzdolnienia, wady i zalety. Z kolei prawa dłoń służy do ustalenia postawy i działania człowieka – jest to tak zwana „dłoń wolnej woli”.