Cel – DZIAŁANIE!

Robienie planów odnośnie przyszłości jest bardzo łatwe, tyle tylko, że najczęściej nie są one realizowane. Świadczyć mogą o tym noworoczne przyrzeczenia, o których zapominamy już następnego poranka. Co zatem zrobić, aby nasze cele przybrały formę planów i pociągnęły za sobą działanie?

Jak wyznaczać cele?

Zrób listę celów według priorytetów, dzieląc je równocześnie na cele krótko, średnio  długoterminowe. Wyznaczając swoje cele, postępuj zgodnie ze swoimi priorytetami, tj.:

  • górna półka – najważniejsze cele;
  • średnia półka  – cele ważne, ale niewymagające natychmiastowej realizacji;
  • dolna półka – cele, które można odłożyć na czas nieokreślony bez powodowania większego stresu.

Pamiętaj, że na samej górze listy powinny znajdować się cele, których realizacja jest dla ciebie najważniejsza. Z czasem, cele z dalszych pozycji będą się przesuwały na szczyt i zastępowały cele już zrealizowane.

Przy ustalaniu celów musimy się kierować również regułą SMART. Oznacza ona, że cele muszą być:

  • Specyficzne, czyli konkretne, określające co dokładnie chcemy osiągnąć (np. Będę codziennie uczyła się pięciu nowych słówek z języka angielskiego);
  • Mierzalne, czyli konieczne jest określenie w jaki sposób będziemy mierzyć odległość do celu i to, ile już zrobiliśmy (np.W ciągu tygodnia nuczę się 35 nowych słówek z języka angielskiego);
  • Ambitne, motywujące nas do działania, ale nie przytłaczające (np. zamiast: W ciągu miesiąca nauczę się biegle angielskiego, cel może brzmieć: W ciągu miesiąca przyswoję sobie podstawowe zwroty angielskie, używane w hotelu, w sklepie, w restauracji i opanuję liczebniki oraz określanie godzin);
  • Realne, rzeczywiste, czyli nie mogą być abstrakcyjne (np. zamiast celu: W ciągu miesiąca zostanę poliglotą i będę władać biegle czterema językami, możemy sformułować cel długookresowy: W ciągu kolejnych czterech lat będę uczyła się jednego nowego języka rocznie);
  • Terminowe, czyli określone w czasie (np. zamiast ogólnego stwierdzenia: Nauczę się języka angielskiego używamy:Do grudnia 2015 roku będę komunikatywnie mówić językiem angielskim).

Pamiętaj, że twoje cele nie są ostateczne i mogą ulec zmianie wraz z pojawieniem się nowych okoliczności oraz informacji.