Aktywne słuchanie

Czy może istnieć słuchanie, które nie ma nic wspólnego ze słyszeniem? Oczywiście, że tak. Co więcej, taka sytuacja jest najczęściej przyczyną konfliktów i nieporozumień pomiędzy rozmówcami. W jaki sposób powiększyć efektywność słuchania i zrozumienia tego, co słyszymy?

Czym jest aktywne słuchanie?

aktywne-sluchanieUmiejętność słuchania to sposób wchodzenia w kontakt z drugim człowiekiem, poprzez okazywanie rozmówcy akceptacji, szacunku, serdeczności oraz ciepła. Ponadto, słuchając, powinniśmy unikać rad i powstrzymywać się od wypowiadania sądów oraz rad. Aktywne słuchanie wymaga zainteresowania się naszym rozmówcą oraz podążania za tokiem jego wypowiedzi. Wyraża się ono również w skupieniu uwagi na osobie partnera oraz treści rozmowy poprzez:

  • Zwrócenie się w stronę mówiącego (nie tylko w wymiarze psychologicznym, ale również fizycznym – odwracając ciało w kierunku rozmówcy, lekko się do niego przybliżając i podążając za jego ruchami);
  • Utrzymywanie kontaktu wzrokowego (pozwala to kontrolować rozmowę i nagradzać partnera interakcji);
  • Delikatne zachęcenie do kontynuowania wypowiedzi (dzięki werbalnym i niewerbalnym sygnałom zainteresowania);
  • Nieprzeszkadzanie, kiedy rozmówca mówi.

Dzięki tym prostym zasadom nie tylko zwiększy się efektywność komunikacji, ale będzie ona sprawiała przyjemność obu stronom.