Znaczenie planet i znaków zodiaku w astrologii

Znaki zodiaku oznaczały pierwotnie grupy gwiazd, tj. konstelacje, na których tle przesuwało się Słońce w swoim rocznym ruchu. Z czasem, drogę Słońca podzielono na dwanaście jednakowych odcinków liczących sobie po trzydzieści stopni. Był to pierwszy krok ku matematycznym podwalinom astrologii, następnym zaś, było oderwanie tak uporządkowanych znaków zodiaku od ich pierwowzorów w postaci konstelacji. Obecnie, każdy z dwunastu znaków zodiaku pozostaje pod wpływem jednej z dziesięciu planet, które symbolizują właściwości człowieka.

Słońce – rządzi Lwem

Słońce, choć stanowi jedyną gwiazdę, do której odwołuje się Zodiak, traktuje się w astrologii tak samo jak planety.  Symbolizuje ono istotę ducha, witalność, siły życiowe, ambicję, kreatywność, siłę woli, niezależność i indywidualizm. Jego wpływ rozbudza w ludziach idealizm i umiłowanie bezkresnych przestrzeni. Negatywne cechy:  arogancja, agresja, zarozumiałość, a także chęć zdominowania otoczenia – autorytarność.

Położenie Słońca wiele  mówi o tym w jakim kierunku i w jaki sposób są ukierunkowane: kreatywność, wola i świadomość danej jednostki.

Księżyc – rządzi Rakiem

Księżyc jest uznawany przez astrologię za planetę, choć w rzeczywistości jest on naturalnym satelitą Ziemi. Księżyc wyznacza zarazem bieg czasu, jego kolejne fazy odzwierciedlają cykl życia wszechświata. Gdy znajdzie się on dokładnie pomiędzy Ziemią a Słońce, powoduje zaćmienie, które to zjawisko ma w astrologii niezwykłe znaczenie.  Księżyc  reprezentuje rzeczywistość subiektywną w duszy każdej osoby, która stanowi odbicie obiektywnej rzeczywistości na zewnątrz. Związany jest on z podświadomością, wrażliwością i refleksyjnością. Pod wpływem księżycowej poświaty, budzą się również nasze predyspozycje mediów, wrażliwość i intuicja. Jako opiekun Raka, Księżyc związany jest ponadto z naszymi korzeniami i rodziną.

Położenie Księżyca wśród znaków zodiaku świadczy o naszym subiektywnym przeżywaniu życia, czyli w jaki sposób je postrzegamy, jak czujemy się w różnych sytuacjach oraz świadczy o kondycji naszego życia emocjonalnego. Księżyc może też stać się źródłem rozterek, konfliktów i wewnętrznych sprzeczności.

Merkury– rządzi Bliźniętami i Panną

Merkury jest planetą znajdującą się najbliżej Słońca w układzie słonecznym, a także najszybsza z planet pojawiających się w astrologii. Reprezentuje komunikację oraz język, świadczy o silnej potrzebie kontaktów międzyludzkich oraz wymiany intelektualnej; decyduje o tym, jak człowiek myśli i jak się porozumiewa. Daje potrzebę poznania i zrozumienia, niesie ze sobą logikę i inteligencję. Motywuje do badania, zgłębiania i dociekania, a także do dzielenia się wynikami naszych osiągnięć z innymi.

Nieharmonijne aspekty Merkurego mogą stać się źródłem problemów w wysławianiu się, powierzchowności, trudności w koncentracji oraz czy niechęci do zmian i próbowania nowych rzeczy, podejmowania wyzwań.

Wenus– rządzi Bykiem i Wagą

Wenus to jedna z dwóch planet (po Merkurym), które znajdują się bliżej Słońca niż Ziemia. Jest również planetą, która jaśnieje najsilniejszym po Księżycu blaskiem na nocnym niebie. Symbolika Wenus łączy się z harmonią, pięknem, luksusem i dobrym smakiem. Jej aspekt fizyczny obejmujący przyjemności i luksus przejawia się szczególnie w Byku, którym włada. Drugim znakiem zodiaku pozostającym pod władaniem Wenus, jest Waga, reprezentująca harmonię i kompromis.

Osoby z silną planetą Wenus w horoskopie są bardzo atrakcyjne i tej samej cechy zewnętrznej  poszukują u partnera. Potrafią również docenić piękno dzieł sztuki oraz przyrody. W ocenie sytuacji kierują się emocjami. Nieharmonijne aspekty Wenus mogą przejawiać się brakiem taktu, egoistyczną postawą, skłonnością do wygodnictwa czy wulgarności.

Mars– rządzi Baranem

Mars to jedna z dwóch planet bezpośrednio sąsiadujących z Ziemią, czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego. Symbolizuje wartości męskie, siłę, agresję oraz aktywność, a także seksualność i energię. Położenie Marsa w horoskopie wskazuje na sposoby realizacji celów i wydatkowania energii. Pozycja planety wskazuje na dziedziny życia, w których dana osoba będzie aktywna. Mars może nieść również ze sobą rywalizację, zdolność podejmowania decyzji i działanie. Dobrze usytuowany w horoskopie Mars, dodaje siły i umiejętności pokonywania przeciwności losu oraz pcha do celu.

W horoskopie kobiety, Mars wskazuje na idealnego mężczyznę, natomiast w horoskopie mężczyzny – na reprezentowany przez niego typ męskości. Wzajemne położenie Marsa i Wenus wobec siebie wskazuje na harmonijność relacji w horoskopie partnerskim.

Nieharmonijnie aspektowany Mars może stać się źródłem braku pewności siebie i  niedostatecznej motywacji do działania.

Jowisz– rządzi Strzelcem i Rybami

Jowisz jest największą planetą krążąca wokół Słońca, zajmuje centralną pozycję w Układzie Słonecznym i wydziela dwukrotnie więcej energii, niż pobiera. W horoskopie, symbolika planety jest związana z samorozwojem i osiągnięciami. Wskazuje na możliwe kierunki rozwoju oraz szanse odniesienia sukcesów i skorzystania z możliwości, dlatego pozycja Jowisza jest bardzo ważna przy podejmowaniu życiowych decyzji w sferze kariery i edukacji.

Położenie planety w horoskopie wskazuje na możliwe dziedziny, w których szczęście będzie sprzyjało najbardziej, i w których najłatwiej będzie odnieść sukces. Pozycja ta, powiązana jest również z drogami rozwoju duchowego – Jowisz przekazuje równowagę ducha, budzi wolę dominacji oraz daje wiarę w siebie i optymizm w walce z przeciwnościami losu. Pod wpływem Jowisza ludzie stają się bardziej zrównoważeni, dążą do postępu, zyskują zdolność syntezy.

Planeta ta jest źródłem ekspansji i wielości, ale nieharmonijnie aspektowany może być źródłem przesady, fanatyzmu oraz skłonności do wyolbrzymiania problemów.

Saturn– rządzi Koziorożcem i Wodnikiem

Saturn to druga co do wielkości planeta Układu Słonecznego, a szósta według oddalenia od Słońca. Symbolizuje ograniczenie i dyscyplinę, szczególnie narzucaną przez okoliczności jakim musimy sprostać. Wiąże się z władzą, ciężką pracą oraz ponoszeniem odpowiedzialności.

Symbolika Saturna powiązana jest z regułami, nakazami, zakazami oraz wszelkiego rodzaju  przepisami. Jego wpływ pomaga narzucić zarówno sobie, jak i innym dyscyplinę oraz  przywrócić porządek. Obdarza ambicją i budzi chęć rozwoju intelektualnego m.in. poprzez pracę naukową i badawczą. Odpowiada również za chwile refleksji i namysłu, jest symbolem przeznaczenia i opatrzności.

W harmonijnych aspektach ujawnia te dziedziny, w których człowiek jest zdolny do radzenia sobie z wszelkimi ograniczeniami.

Uran– rządzi Wodnikiem

Uran jest planetą odkrytą pod koniec XVIII wieku i jest symbolem zmian, odkryć oraz  oryginalnych idei. Związany jest z takimi cechami, jak niecierpliwość, energiczność, twórcza swoboda i niechęć do tradycji. Reprezentuje potrzebę wolności i indywidualizmu. Symbolika planety nawiązuje także do buntu – zarówno przeciw rodzicom, jak i wszelkim autorytetom oraz obowiązującym normom. Bunt ten wiąże się również z pragnieniem zmiany rzeczywistości, ulepszenia świata. Uran jest ponadto związany ze zdolnościami technicznymi, informatycznymi.

Neptun– rządzi Rybami

Neptun jest ósmą planetą według oddalenia od Słońca. Została nazwana imieniem rzymskiego boga morza, odpowiednika greckiego Posejdona. Symbolika planety jest związana z głębią ludzkiej psychiki oraz emocjami. Neptun uosabia przede wszystkim zdolności mediumiczne, kobiecą intuicję oraz cechy nadprzyrodzone i bogatą psychikę. Niesie ze sobą mity, legendy, duchowość, halucynację, sny i magię. Mówi o nostalgii, ideałach oraz pragnieniach związania się z czymś większym, niż marny człowiek.

Dominująca pozycja planety w horoskopie świadczy o ponadprzeciętnej osobowości, niezwykłych zdolnościach, wizjonerstwie. Zdominowany przez tę planetę charakter Ryb, odpowiada obrazowi boga. Podświadomość, porozumienie duchowe i iluzoryczne działanie, emanacja siły psychicznej –  to przejawy wpływu planety, która usposabia do romantyzmu i kontemplacji. Urodzonych pod znakiem Ryb pociąga dlatego wszystko, co tajemnicze; chcą zgłębić każdy problem.

Przy nieharmonijnych aspektach, z Neptunem może być związana nadwrażliwość i gwałtowne przeżywanie zawodów miłosnych.

Pluton– rządzi Skorpionem

Pluton jest dziewiątą planetą pod względem oddalenia od Słońca, a czasem, kiedy wędruje po elipsie swojej orbity, staje się również planetą najbardziej oddaloną. Symbolizuje on wszystko to, co ukryte i nieświadome, określa sposób regeneracji. Obdarza przenikliwością oraz nieco tajemniczym urokiem.

Silny Pluton może w horoskopie oznaczać bezwzględną konsekwencję w realizacji swoich celów. W harmonijnych aspektach, planeta ujawnia dyscyplinę wewnętrzną oraz  zdolność do wewnętrznych przeobrażeń. Pluton uczy, jak się przemieniać i wykorzystywać nabytą wiedzę w życiu oraz ułatwia przyswajanie tego, co nowe, lecz nieharmonijnie aspektowany – czyni człowieka bezwzględnym.