Tarot – Arkana Wielkie

Pochodzenie kart tarota nie jest do końca znane. Niektóre legendy mówią, że karty powstały już w starożytnym Egipcie, inni zaś, że tarot wywodzi się z Indii lub Persji.

Pewne jest jedno; symbolika kart tarota stanowi klucz do odkrycia wnętrza człowieka, pozwala też prognozować wydarzenia, które dopiero będą miały miejsce. Należy jednak pamiętać, że tarot nigdy nie przewiduje czegoś ze stuprocentową pewnością.

Tarot pokazuje miejsce, punkt, w jakim znajduje się obecnie dana osoba, i wybiera dla niej najbardziej prawdopodobną drogę.

Oczywistym jest, że każdy człowiek ma wolną wolę i to on, suma summarum, zadecyduje, co zrobić, i podejmie ostateczną decyzję.

Skład kart tarota

Tarot składa się z 78 kart – 22 Arkan Wielkich i 56 mniejszych kart, czyli Arkan Małych.

Przejście przez Arkana Wielkie można porównać do podróży. Arkana Wielkie tarota zaczynają się od karty Głupiec, która to opisuje osobę niedojrzałą, prosto cieszącą się tym, co przynosi każdy dzień. Głupiec to dziecko na początku wędrówki – nie wie i nie zastanawia się, co go czeka, chwyta każdy dzień, nieświadom niebezpieczeństw i pułapek.
Kolejne karty tarota można porównać do wyższych stopni świadomości: to błędy, sukcesy, porażki.

Arkana Wielkie odzwierciedlają podróż – zarówno fizyczną, jak i duchową – która czyni człowieka pełniejszym, bogatszym wewnętrznie, doskonalszym.
Wędrówka kończy się na karcie Świat – symbolu oświecenia i spełnienia. Właśnie ona domyka Arkana Wielkie tarota.

Arkana Wielkie tarota

• 0 (Głupiec / Wędrowiec)
• I (Mag / Kuglarz)
• II (Papieżyca / Hierofantka)
• III (Cesarzowa / Królowa / Władczynii)
• IV (Cesarz / Król / Władca)
• V (Papież / Hierofant / Kapłan)
• VI (Kochankowie)
• VII (Rydwan)
• VIII (Moc)
• IX (Eremita)
• X (Koło Fortuny)
• XI (Sprawiedliwość)
• XII (Wisielec / Zdrajca)
• XIII (Śmierć)
• XIV (Umiarkowanie / Powściągliwość)
• XV (Diabeł / Demon / Piekło)
• XVI (Wieża / Ogień / Piorun)
• XVII (Gwiazda)
• XVIII (Księżyc)
• XIX (Słońce)
• XX (Sąd Ostateczny / Anioł)
• XXI (Świat / Czas)