Numerologia – Liczba Mistrzowska 33

Liczba 33 odzwierciedla ideał miłości uniwersalnej, ogarniającej wszystkich ludzi. Jest ona równoznaczna z oddaniem, poświęceniem i współodczuwaniem. Oznacza idealną harmonię pomiędzy wszystkimi cechami składającymi się na osobowość oraz umysłowość danej jednostki.

Jeśli jesteś osobą pozostająca pod wpływem wibracji 33, w szczególny sposób przyciągasz ludzi zagubionych i nieszczęśliwych, szukających pociechy i oparcia. Poza tym cechuje Cię uczciwość, prawdomówność, umiłowanie sprawiedliwości oraz poszanowanie tradycji. Jesteś osobą godną szacunku i zaufania.

Często przyciągasz do siebie osoby, które również są urodzone pod wpływem Wibracji Doskonałych, pragnące pełnić rolę mistyków oraz przywódców duchowych ludzkości. Podobnie, jak i ww. osoby, cechuje Cię ogromna intuicja i zdolności twórcze. Twoje dzieła są wyjątkowe, bowiem jesteś niezwykle wyczulony na piękno i potrafisz oddać jego istotę.

Wielkie umiłowanie życia rodzinnego często przeradza się u Ciebie w poświecenie i rezygnację z własnych celów, jeśli tylko wymaga tego dobro bliskich. Wszystkie Twoje myśli i czyny są podporządkowane  nakazom etyczno-moralnym, ale najwięcej wymagasz nie od innych, ale od siebie.

Liczne zalety sprawiają, że cieszysz się wyjątkowym szacunkiem i podziwem; często – nawet wbrew Twojej woli – osiągasz sukces i sławę. Pamiętaj, że Twój wpływ na otoczenie jest bardzo duży. Jeśli wiec nie sprostasz swojemu przeznaczeniu, Twój rozwój duchowy zostanie zahamowany, co pociągnie za sobą poczucie klęski i frustracji.