Metoda NLP co to jest

Spis treści:

Co to jest NLP?
Techniki NLP
Ramy behawioralne techniki NLP

NLP to skrót, który coraz częściej pojawia się w mediach oraz w programach studiów. Co oznacza? Czym jest NLP i jak można wykorzystać go w praktyce?

Co to jest NLP?

NLP czyli programowanie neurolingwistyczne prezentuje nastawienie umysłu oraz sposób bycia w świecie. Jest zespołem wzorców, umiejętności oraz technik, które sprzyjają skutecznemu myśleniu oraz działaniu. Zgodnie z jedną z oficjalnych definicji NLP (ang. Natural language processing) jest to „sztuka i nauka tworzenia indywidualnej doskonałości”. Dlaczego sztuka? Bowiem każdy wnosi do procesu swoją wyjątkowa osobowość oraz styl.

Dlaczego nauka? Bowiem istnieje zarówno metoda, jak i proces odkrywania zasad stosowanych na danym polu przez jednostki wybitne dla osiągnięcia wybitnych rezultatów. Proces ten jest nazywany modelowaniem, zaś wzorce, techniki i umiejętności odkrywane w ten sposób są coraz częściej wykorzystywanie i to nie tylko w biznesie, ale również w poradnictwie życiowym, edukacji czy w rozwoju osobistym.

Dzięki NLP możemy zrozumieć i odwzorować swój własny sukces w taki sposób, aby doświadczać go częściej. Tym samym, jest to sposób odkrywania i rozwijania naszych indywidualnych, naturalnych zdolności. To wydobywanie na powierzchnie tego, co jest w nas najlepsze.

Techniki NLP

NLP posługuje się pojęciami map i filtrów. Mapa stanowi dokonane przez nas uproszczenie świata. Jest ona selektywna, dostarcza pewnych informacji, ale jednocześnie opuszcza inne. Pomimo swoich braków i słabych stron, NLP ciągle stanowi nieocenioną pomoc w poznawani terytorium. To, jaki rodzaj map tworzymy, jest uzależnione od tego co zauważamy i dokąd zmierzamy. Jednak świat jest znacznie barwniejszy, niż posiadane przez nas o nim wyobrażenie. Filtry, które warunkują naszą percepcje, determinują również rodzaj świata w jakim żyjemy.

Filtrem jest nie tylko język jakiego używamy, ale również nasze przekonania. To one sprawiają, że działamy w określony sposób i spostrzegamy pewne rzeczy, natomiast części z nich nie zauważamy.

NLP oferuje jedną z dróg myślenia o sobie oraz o świecie i samo w sobie również jest takim filtrem. Jednak, aby skorzystać z technik NLP wcale nie musimy zmieniać swoich przekonań czy wartości, którymi się w życiu kierujemy. Wystarczy mieć otwarty umysł oraz charakteryzować się ciekawością świata i gotowością do eksperymentowania. Wystarczy bowiem zmienić tylko swoje filtry, by zmieniła się otaczająca nas rzeczywistość!

Ramy behawioralne techniki NLP

Podstawowe filtry NLP są przedstawiane jako ramy behawioralne. Są to inaczej sposoby myślenia o tym, w jaki sposób działamy.

Pierwszy z tych filtrów to orientacja na cel, a nie na problem. Oznacza to odkrywanie pragnień własnych oraz innych ludzi, posiadanych zasobów oraz wykorzystanie ich, by osiągnąć cel.

Drugą ramą jest pytanie „jak?”, a nie „dlaczego?”, bowiem tylko pytania „jak?” dają nam możliwość zrozumienia struktury problemu.

Trzecią ramą jest informacja zwrotna (feedback), pomocna w korekcie zachowań, która jest doskonałą okazją by nauczyć się czegoś nowego, czego wcześniej nie braliśmy pod uwagę.

Czwartą ramą jest rozważaniem istniejących możliwości zamiast konieczności. Patrzymy na to, co chcemy zrobić, na dostępne wybory, a nie na ograniczenia sytuacji. Okazuje się bowiem, że przeszkody i problemy z którymi mamy do czynienia są dużo mniejsze, niż początkowo sądziliśmy.

NLP zaleca także ciekawość i fascynację, a nie założenia. Inną pomocną ideą jest przekonanie, że każdy z nas już posiada, albo jest w stanie stworzyć wewnętrzne zasoby, które są niezbędne do tego, żeby osiągnąć założone cele.

Działanie w taki sposób, jakby sukces był gwarantowany, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jego osiągnięcia!