Jak określić cel zawodowy lub osobisty

Spis treści:

Jak określić cel?
Jak wytyczać cele?
Jak ustalić cele w pracy?

 

Stare mądre przysłowie mówi, że jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz, to zaprowadzi cię tam każda droga. By dane działanie było efektywne, by droga którą kroczymy była tą właściwa, konieczne jest określenie celu, który wyznacza kierunek, motywuje i pozwala ocenić, jak blisko mety jesteśmy.

Jak określić cel?

Wyznaczane przez nas cele mogą dotyczyć naszego życia osobistego lub zawodowego i zawierać ostateczny rezultat. Na ten długoterminowy cel mogą składać się również cele dotyczące danego problemu, których wyznaczenie pomaga znaleźć rozwiązanie. W środowisku biznesowym celem końcowym może być np. osiągnięcie pozycji lidera na rynku, zostanie dyrektorem, zdobycie kluczowego klienta. Wiele z warunków osiągnięcia tego celu nie zależy od nas, nie możemy ich kontrolować, dlatego nie tracąc go z oczu warto się skupić na celach zadaniowych.

Przykładem takiego celu zadaniowego może być zawarcie w ciągu miesiąca 3 nowych umów. Istotne jest tu określenie poziomu na jakim powinieneś wykonać swoją pracę ze świadomością, że ten poziom ma przybliżyć cię do celu końcowego. Na rezultat założonego celu zadaniowego masz bezpośredni wpływ. Można powiedzieć, że o ile cel końcowy dostarcza ci motywacji i inspiracji, to cele zadaniowe określają szczegóły twojego działania.

Jak wytyczać cele?

Aby cele zadaniowe mogły współgrać z celem końcowym, wspierając go nawet, muszą spełniać założenia modelu S M A R T, czyli być:
• Specific (konkretne);
• Measurable (mierzalne);
• Agreed (uzgodnione);
• Realistic (realne do osiągnięcia);
• Time phased (określone w czasie).

To jednak nie wystarczy! Cele powinny wpasować się również w model P U R E, czyli być:
• Positively stated (mieć pozytywny wydźwięk);
• Understood (zrozumiałe);
• Relevant (istotne);
• Ethical (etyczne);

a także z modelem C L E A R, tj.:
• Challenging (ambitne);
• Legal (legalne);
• Environmentally sound (przyjazne dla środowiska);
• Appropriate (właściwe);
• Recorded (udokumentowane).

Cele muszą być również formułowane w pozytywny sposób. Zamiast: „Nie możemy dopuścić, by nasz wydział generował największe koszty” cel powinien zakładać „Obcięcie kosztów o 20 proc. w ciągu kolejnych 6 miesięcy przy zachowaniu dotychczasowego poziomu realizacji zadań”.

Jak ustalić cele w pracy?

Dyrektorzy przedsiębiorstw niestety zbyt często wyznaczają swoje cele w ten sposób, że przedstawiają je jako wymóg i nie dopuszczają w tym zakresie żadnej dyskusji. Ogranicza i odbiera to wenę twórczą tym, którzy mają wyznaczonym celom sprostać, może pojawić się również problem z wydajnością ich pracy. Pracownicy mogą uznać przyjęty cel za nierealny, bądź po prostu z braku samodzielności zabraknie im motywacji do pracy. Mądry menedżer jedyne co może wówczas zrobić, to zaoferować pracownikom choć minimalny wybór, np. samodzielne określenie sposobu wykonania zadania.

Na przeciwnym biegunie stoją dyrektorzy, którzy utrzymują dystans do swoich celów i wręcz zachęcają podwładnych do wyznaczania własnych celów, robienia planów.