Jak odmienić swoje myśli ?

Negatywne myśli mają to do siebie, że przytłaczają nas uniemożliwiając działanie i trudno się ich pozbyć.  Zbyt często mamy skłonność do wyobrażania sobie najgorszego, piszemy negatywne scenariusze, które funkcjonują jako samospełniająca się przepowiedni i sabotują nasze działania.

Negatywny scenariusz

Ludzie często nie osiągają tego, czego chcą, bowiem wyobrażają sobie negatywne konsekwencje porażki. Psycholog, A.Ellis, takie zachowanie określił mianem „katastrofowania” i dowiódł, jak bardzo szkodliwe są takie nieracjonalne przekonania dla naszych planów i dalszego życia. Sugeruje on, że negatywne myśli pojawiają się przed emocjonalnymi reakcjami na określone sytuacje. Przekonania odnoszą się zazwyczaj do sytuacji, w których efekt działania jest obarczony ryzykiem  odrzucenia, strachem czy lękiem przed niesprawiedliwym traktowaniem. Aby pozbyć się katastroficznych myśli, można zastosować kilka strategii i technik, tj.:

  • Rozpoznanie i kontrola swoich „automatycznych myśli” – kiedy tylko przyłapiesz się na oddaniu wewnętrznemu dialogowi, powiedz stanowcze „STOP!” negatywnym myślom,
  • Rozważanie możliwych wyjaśnień  – przyjrzyj się określonej sytuacji z innego punktu widzenia. Zobacz co się wydarzy, jeśli zmienisz perspektywę, może nawet okazać się, że nie tylko dana sytuacja okaże się mało stresująca, ale będziesz mógł wyciągnąć z niej korzyści,
  • Zadaj sobie pytanie: „I co z tego?” – czy problem, który niszczy twoje życie rzeczywiście ma znaczenie? Nawet, jeśli sytuacja rzeczywiście nie jest wesoła, czy za miesiąc, dwa, będzie miało to jakiekolwiek znaczenie? Czy ktoś naprawdę ucierpi?
  • Określ swoja nagrodę  – czy za twoje złe samopoczucie bądź katastroficzne myśli otrzymasz nagrodę? Być może problemem nie jest przeszkoda z którą się zmagasz, ale brak uczucia, które sobie rekompensujesz otrzymywanym współczuciem, kiedy wchodzisz w rolę ofiary?
  • Wykorzystaj przeszkody, by dowiedzieć się czegoś o sobie  – staraj się dążyć do większej samoświadomości, do poznania swoich celów, marzeń, ale też słabych i silnych stron. Walka z problemem dostarczy ci solidnych fundamentów do pracy nad sobą i może przekonać cię, że dasz sobie radę w życiu!