Horoskop porównawczy i aspekty

Aspekty w horoskopie porównawczym pokazują potencjał związku, określają kierunek jego rozwoju. Im wyższa suma, tym większe prawdopodobieństwo przetrwania związku.

W celu wyliczenia kompatybilności, zgodności partnerskiej w horoskopie porównawczym, należy dodać do siebie wszystkie liczby dodatnie oraz liczby ujemne i porównać wzajemną proporcję. Im wyższa liczba, tym bardziej korzystne prognozy.

Planeta Słońce w aspektach do innych planet:

Słońce koniunkcja Słońce +1
Słońce trygon lub sekstyl Słońce +3
Słońce kwadratura Słońce -2
Słońce opozycja Słońce +2

Słońce koniunkcja, trygon lub sekstyl Księżyc +3
Słońce kwadratura -3 Księżyc
Słońce opozycja Księżyc +2

Słońce koniunkcja Merkury +2
Słońce sekstyl lub trygon Merkury +2
Słońce kwadratura lub opozycja Merkury -1

Słońce koniunkcja Wenus +3
Słońce trygon Wenus +3
Słońce sekstyl Wenus +2
Słońce kwadratura lub opozycja Wenus -1

Słońce koniunkcja Mars +2
Słońce trygon lub sekstyl Mars +3
Słońce kwadratura lub opozycja Mars -2

Słońce koniunkcja, sekstyl lub trygon Jowisz +3
Słońce kwadratura lub opozycja Jowisz +1

Słońce sekstyl lub trygon Saturn +3
Słońce koniunkcja, kwadratura lub opozycja Saturn -2

Słońce sekstyl lub trygon Uran +2
Słońce koniunkcja, kwadratura lub opozycja Uran -1

Słońce koniunkcja, kwadratura lub opozycja Neptun -2
Słońce sekstyl lub trygon Neptun +1

Słońce koniunkcja, sekstyl lub trygon Pluton  +1
Słońce kwadratura lub opozycja Plutonn -2

Słońce koniunkcja, trygon lub sekstyl Chiron +3

Słońce koniunkcja Asc Ascendent +3
Słońce sekstyl lub trygon Asc Ascendent +2
Słońce kwadratura Asc Ascendent -2
Słońce koniunkcja Mc Medium coeli +4
Słońce koniunkcja IC Immum Coeli +2
Słońce koniunkcja lub opozycja Vertex +4
Słońce koniunkcja Węzeł Północ +4
Słońce koniunkcja Węzeł Południowy +3

Słońce w domach partnera:
Słońce w siódmym domu +4
Słońce w pierwszym domu +3

Planeta Księżyc w aspektach do innych planet:

Księżyc koniunkcja, sekstyl lub trygon Księżyc +3
Księżyc kwadratura Księżyc -3
Księżyc opozycja Księżyc +1

Księżyc koniunkcja, sekstyl lub trygon Merkury +2
Księżyc kwadratura, opozycja Merkury -2

Księżyc koniunkcja, sekstyl lub trygon Wenus +3
Księżyc kwadratura lub opozycja Wenus +1

Księżyc koniunkcja Mars -1
Księżyc sekstyl lub trygon Mars +3
Księżyc kwadratura Mars -3
Księżyc opozycja Mars -2

Księżyc koniunkcja, sekstyl lub trygon Jowisz +3
Księżyc kwadratura lub opozycja Jowisz +1

Księżyc sekstyl lub trygon Saturn +3
Księżyc kwadratura Saturn -4
Księżyc koniunkcja lub opozycja Saturn -3

Księżyc koniunkcja Urana -1
Księżyc sekstyl lub trygon Uran +2
Księżyc kwadratura lub opozycja Uran -2

Księżyc koniunkcja Neptun +1
Księżyc sekstyl lub trygon Neptun +2
Księżyc kwadratura lub opzycja Neptun -3

Księżyc koniunkcja Pluton +1
Księżyc sekstyl lub trygon Pluton +2
Księżyc kwadratura lub opozycja Plutonn -3

Księżyc koniunkcja, trygon lub sekstyl Chiron +3
Księżyc koniunkcja Asc Ascendent +3
Księżyc sekstyl lub trygon Asc Ascendent +3
Księżyc kwadratura Asc Ascendent -2
Księżyc koniunkcja Mc Medium coeli +4
Księżyc koniunkcja IC Immum Coeli +3
Księżyc koniunkcja lub opozycja Vertex +4
Księżyc koniunkcja Węzeł Północ +4
Księżyc koniunkcja Węzeł Południowy +3
Księżyc trygon lub sekstyl Węzły księżyca +2

Księżyc w domu partnera:
Księżyc w siódmym domu +3
Księżyc w pierwszym domu +3

Planeta Merkury w aspektach do innych planet:

Merkury sekstyl, koniunkcja lub trygon Merkury +2
Merkury kwadratura Merkury -4
Merkury opozycja Merkury -2

Merkury koniunkcja, sekstyl lub trygon Wenus +2
Merkury kwadratura lub opozycja Wenus -1

Merkury koniunkcja Mars -1
Merkury sekstyl lub trygon Mars +2
Merkury kwadratura lub opozycja Mars -2

Merkury koniunkcja, sekstyl lub trygon Jowisz +3
Merkury kwadratura lub opozycja Jowisz +1

Merkury koniunkcja, kwadratura lub opozycja Saturn -2
Merkury sekstyl lub trygon Saturn +1

Merkury w aspekcie do Urana +1

Merkury sekstyl lub trygon Neptun +1
Merkury kwadratura lub -3 Neptun

Merkury sekstyl, trygon, koniunkcja, kwadratura lub opozycja Pluton  +1

Merkury koniunkcja Asc Ascendent +2
Merkury sekstyl lub trygon Asc Ascendent +1
Merkury kwadratura Asc Ascendent -1
Merkury koniunkcja Mc Medium coeli +2
Merkury koniunkcja IC Immum Coeli lub MC +2
Merkury koniunkcja lub opozycja Vertex +1
Merkury sekstyl, trygon, koniunkcja, kwadratura lub opozycja węzły Księżyca +1

Planeta Wenus w aspektach do innych planet:

Wenus koniunkcja, sekstyl, trygon lub opozycja Wenus +3
Wenus kwadratura Wenus +1

Wenus koniunkcja, sekstyl lub trygon Mars +3
Wenus kwadratura lub opozycja Marsa +2

Wenus koniunkcja Jowisz +3
Wenus trygon lub sekstyl Jowisz +2
Wenus kwadratura lub opozycja Jowisz +1

Wenus koniunkcja Saturn +2
Wenus sekstyl lub trygon Saturn +3
Wenus kwadratura Saturn -4
Wenus opozycja Saturn -3

Wenus koniunkcja Uran +1
Wenus sekstyl lub trygon Uran +2
Wenus opozycja, kwadratura Uran -2

Wenus koniunkcja Neptun +2
Wenus trygon lub sekstyl Neptun +2
Wenus kwadratura lub opozycja Neptun -3

Wenus koniunkcja, trygon lub sekstyl Pluton +2
Wenus kwadratura lub opozycja Pluton -2

Wenus koniunkcja, trygon lub sekstyl Chiron +3

Wenus koniunkcja Asc Ascendent +3
Wenus sekstyl lub trygon Asc Ascendent +2
Wenus kwadratura Asc Ascendent +1
Wenus koniunkcja Mc Medium coeli +3
Wenus koniunkcja IC Immum Coeli lub Mc +2
Wenus koniunkcja lub opozycja Vertex +2
Wenus w aspekcie do węzłów Księżyca +2

Wenus w domach partnera:
Wenus w pierwszym domu +2
Wenus w siódmym domu +3

Planeta Mars w aspektach do innych planet:

Mars koniunkcja, sekstyl lub trygon Mars +2
Mars kwadratura lub opozycja Mars -2

Mars w aspekcie do Jowisza +2
Mars opozycja, kwadratura Saturn -4
Mars koniunkcja Saturn -3
Mars sekstyl lub trygon Saturn +1

Mars koniunkcja, sekstyl lub trygon Uran +1
Mars opozycja, kwadratura Uran -2

Mars sekstyl lub trygon Neptun +1
Mars koniunkcja, kwadraturalub opozycja Neptun -2

Mars koniunkcja, trygon lub sekstyl Pluton +2
Mars kwadratura lub opozycja Pluton -3

Mars koniunkcja, sekstyl lub trygon Asc Ascendent +2
Mars kwadratura Asc Ascendent -1
Mars koniunkcja Mc Medium coeli +2
Mars koniunkcja lub opozycja Vertex +2
Mars w aspekcie do węzłów Księżyca +1

Planeta Jowisz w aspektach do innych planet:

Jowisz w aspektach do innych planet:
Jowisz w aspekcie do Jowisza +2

Jowisz koniunkcja, sekstyl lub trygon Saturn +1
Jowisz kwadratura lub opozycja Saturn -1

Jowisz w aspekcie do Urana +1

Jowisz koniunkcja, sekstyl lub trygon Neptun +1
Jowisz kwadratura lub opozycja Neptun -1

Jowisz koniunkcja, trygon lub sekstyl Pluton +1
Jowisz kwadratura lub opozycja Pluton -1

Jowisz koniunkcja Asc Ascendent +2
Jowisz sekstyl, trygon, lub kwadratura Asc Ascendent +1
Jowisz koniunkcja Mc Medium coeli +2
Jowisz koniunkcja lub opozycja Vertex +2
Jowisz w aspekcie do węzłów Księżyca +1

Jowisz w siódmym domu partnera: +1
Jowisz w pierwszym domu +2

Planeta Saturn w aspektach do innych planet:

Saturn sekstyl lub trygon Saturn +1
Saturn kwadratura lub opozycja Saturn -1

Saturn koniunkcja, kwadratura lub opozycja Asc Ascendent -2
Saturn sekstyl lub trygon Asc Ascendent +1
Saturn koniunkcja lub opozycja Vertex -2
Saturn koniunkcja lub kwadratura Węzły księżyca -2

Planeta Uran w aspektach do innych planet:

Uran koniunkcja Mc Medium coeli lub Vertex -3

Planeta Neptun w aspektach do innych planet:

Neptun koniunkcja Mc Medium coeli lub Vertex -2

Pluton w aspektach do innych planet:

Pluton koniunkcja Mc Medium coeli lub Vertex +1

Ascendent:

Asc Ascendent koniunkcja Asc Ascendent +1
Asc Ascendent sekstyl lub trygon Asc Ascendent +2
Asc Ascendent kwadratura Asc Ascendent -2
Asc Ascendent opozycja Asc Ascendent +2
Asc Ascendent koniunkcja Węzeł Północ +4
Asc Ascendent koniunkcja Węzeł Południowy +3
Asc Ascendent trygon lub sekstyl Węzły księżyca +2
Asc Ascendent kwadratura Węzły księżyca +2
Asc Ascendent w siódmym domu +3