Coaching w kierowaniu ludźmi

Spis treści:

Czym zajmuje się coach?
Czy coaching to zawód?
Czym jest a czym nie jest coaching?

Koncepcja coachingu wywodzi się ze sportu, ale dość szybko ewaluowała, stając się nieodłączną częścią biznesu oraz życia osobistego i rozwoju. Tajemnicze słowo coaching dotyczy zarówno sposobu wykonywania czynności, jak i tego, co się robi. Wymierna korzyści z coachingu są możliwe tylko dzięki wzajemnemu, opartemu na głębokim zrozumieniu związkowi pomiędzy coachem, a osobą coachowaną oraz dzięki stylowi stosowanej komunikacji.

Kiedy warto sięgnąć po caching?

Czym zajmuje się coach?

Mówi się, że coaching uwalnia ludzki potencjał maksymalizowania własnej efektywności. Osoba coachowaną dowiaduje się różnych rzeczy nie bezpośrednio od coacha, ale poszukuje odpowiedzi w sobie.

W biznesie, coaching jest wykorzystywany najczęściej do :

 • motywowania pracowników;
 • przydzielania zadań;
 • oceniania i analizowania;
 • budowania zespołu;
 • realizacji zadań;
 • rozwoju pracowników.

Wymienione zastosowania to tylko niewielki procent rzeczywistych możliwości sięgnięcia po coaching. Co więcej, coaching jest nie tylko techniką mającą zastosowanie w przypadku wystąpienia określonych okoliczności. To również sposób zarządzania, myślenia, podejścia do ludzi.

Czy coaching to zawód?

W związku z pewnego rodzaju modą na coaching, ale i firmowymi oszczędnościami, często pada pytanie, czy menedżer może być coachem. Teoretycznie wszystko jest możliwe tym niemniej coach musi posiadać pewne cechy osobowości, które nie są wymagana u menadżera. Dobry coach powinien cechować się empatią, czyli umiejętnością współodczuwania uczuć innej osoby oraz bezstronnością, a także otwartością na przyjęcie i zrozumienie odmiennego spojrzenia. Coach będzie również musiał zmierzyć się z nieufnością, zwłaszcza na początku, oraz z oporem przed zmianą.

Uważa się, że każdy coach (nie tylko menedżer) musi być:

 • cierpliwy;
 • wspierający;
 • wykazujący zainteresowanie;
 • potrafiący słuchać;
 • spostrzegawczy;
 • świadomy;
 • samokrytyczny;
 • uważny i wierny.

W przypadku kierowników, lista ta często jest rozszerzana o: wiedzę, doświadczenie, wiarygodność i autorytet. Coaching idzie jednak w parze z funkcją menedżera, który ma za zadanie osiągać założone cele za pośrednictwem ludzi oraz rozwijać pracowników.

Znając reguły coachingu, kierownicy są w stanie sprawić, że zadania wykonywane są na wyższym poziomie, przy jednoczesnym rozwoju wykonujących je osób.

Czym jest a czym nie jest coaching?

Kluczowym efektem coachingu jest zwiększanie świadomości, możliwe do osiągnięcia dzięki skupionej uwadze, koncentracji i jasności zadań. Świadomość ta łączy w sobie nie tylko komunikację, ale zbieranie i jasne postrzeganie istotnych faktów oraz informacji oraz zdolność do definiowania zadań priorytetowych. Umiejętność ta obejmuje również zrozumienie systemów, ich dynamiki czy powiązań pomiędzy ludźmi oraz rzeczami.

W świadomości zawiera się również wgląd w siebie, czyli samoświadomość (a szczególnie zrozumienie wpływu emocji na naszą percepcję). Dobrze prowadzony coaching pozwala budować u współpracowników i pracowników wiarę w siebie, motywację oraz samo odpowiedzialność za powierzone zadania.