Astrologiczna prognoza na 2015 rok

Astrologiczne spojrzenie na nowy rok bierze swój początek na kilka dni przed dniem 1 stycznia 2015r. Kluczową datą jest 23 grudnia 2014 roku. To tego dnia Saturn wchodzi w znak Strzelca, stając się tym samym źródłem zasadniczych zmian w ujęciu astrologicznym. Napięcia związane ze sferą finansową oraz walki o pozycję społeczną ustępują miejsca problemom, które powstają w aspektach kontaktów międzyludzkich, a także w szerszym ujęciu w stosunkach międzynarodowych.

Jowisz przemieszczając się przez znak Lwa do sierpnia 2015r., będzie sprzyjał tym, którzy zachowują swoją naturalność oraz posiadają pokłady kreatywności. Jego przejście w znak Panny będzie skutkowało wsparciem dla takich aspektów życia, jak praca, zdrowie czy codzienne obowiązki.

Horoskop 2015: Jowisz w znaku Lwa (do 10 sierpnia 2015)

Jowisz w znaku Lwa znalazł się już latem 2014 roku i będzie tam aż do 10 sierpnia 2015 r. Od pierwszego dnia roku do 8 kwietnia planeta będzie znajdować się w ruchu wstecznym.

Życie osobiste, Jowisz w znaku Lwa to czas, w którym łatwiej zostać liderem i osiągnąć sukces. Jednocześnie jest to czas przypomnienia o tym, że uznanie w oczach innych ludzi można osiągnąć tylko będąc sobą. Tym samym tranzyt ten jest nauką tego, że tyko szczerość i brak ukrytych, złych intencji będzie źródłem prawdziwego sukcesu.

Życie społeczne, W tym aspekcie, Jowisz będzie sprzyjał temu, by poświęcić więcej uwagi  dzieciom. Ponadto w ramach tego kręgu, wpływ planety będzie miał ogromne znaczenie dla matek oraz szeroko rozumianej edukacji.

Jowisz na tym etapie będzie miał również spore wymagania wobec liderów politycznych. Zmniejszona tolerancja dla kłamstwa może być źródłem zawirowań na szczytach władzy.

Horoskop 2015: Jowisz w znaku Panny (od 11 sierpnia)

Jowisz znajdzie się w znaku Panny 11 sierpnia 2015 r. i będzie przez niego wędrował aż do września 2016 roku.

Życie osobiste, Jowisz w znaku Panny będzie pozwalał na większe skupienie na sprawach, które do tej pory umykały uwadze, gdyż pozornie wydawały się błahe. Nauka wypływająca z takiej pozycji Jowisza to taka, że sprawy najważniejsze często składają się z sumy malutkich nie zawsze wielkich i ogromnie ważnych spraw. To dzięki codziennej pracy możemy w pełni wykorzystać nasze możliwości.

Jowisz w znaku Panny to również okazja do tego, by niewielkim wysiłkiem osiągnąć znaczną poprawę zdrowia. Drobne sprawy takie, jak zdrowe nawyki żywieniowe czy dobre wysypianie się pozwoli na osiągnięcie zadowalającej poprawy zdrowia.

Życie społeczne, tak, jak w życiu osobistym, tak i w społecznym najważniejszymi aspektami są zdrowie oraz praca. Te dwa filary będą znajdowały się w centrum uwagi wymagając znaczących reform. Socjalny aspekt życia społecznego, będzie wymuszał wzrost roli związków zawodowych, które dzięki swoim naciskom mogą spowodować wiele zmian w kwestiach, takich jak na przykład służba zdrowia.

Horoskop 2015: Saturn w znaku Strzelca (od początku roku 2015 do dnia 14 czerwca i od 18 września do końca 2015)

Saturn w znaku Strzelca znalazł się już 23 grudnia 2014r. i kontynuuje tranzyt przez ten znak aż do 14 marca 2015 r., od kiedy to jego siła słabnie. Po niedługiej trzymiesięcznej przerwie Saturn wraca do znaku Strzelca w połowie września 2015r.

Życie osobiste, Saturn znajdujący się w znaku Strzelca to zwierciadło, które odsłania wszelkie luki i braki w wykształceniu czy doświadczeniu i tym samym obudzi potrzebę pogłębiania wiedzy. Wychodząc od poczucia braku wiedzy, Saturn w Strzelcu będzie potwierdzał tylko trafność przysłowia, że człowiek uczy się przez całe życie.

Życie społeczne, rodzące się indywidualne potrzeby związane z edukacją będą przekładały się na szerszy aspekt ogólnego życia społecznego. Edukacja, głównie ta mająca swoje miejsce na uczelniach wyższych powinna znaleźć się w centrum zainteresowania liderów politycznych. Wzrastające potrzeby edukacyjne ludzi będą wymagały tego, by elity intelektualne potwierdziły swoja pozycję społeczną.

W relacjach międzynarodowych okres tranzytu Saturna przez znak Strzelca to czas niebezpieczny. Stosunki między państwami mogą ulec poważnym uszczerbkom. Będzie to efektem rosnących tendencji narodowych i wysuwania własnych potrzeba ponad potrzeby innych państw.

Horoskop 2015: Saturn w znaku Skorpiona (15 czerwca do 18 września)

Od połowy czerwca do pierwszych dni sierpnia Saturn znajduje się w znaku Skorpiona. Z uwagi na ruch wsteczny planety mogą się pojawiać problemy, które wydawały się rozwiązane w poprzednim roku.

Życie osobiste, czas, jak Saturn spędzi w Skorpionie będzie bogaty w ogromne zaburzenia finansowe, które mogą mieć swoją kulminację na początku lata. Jednocześnie zawirowania będą pojawiały się w sferze emocjonalnej. Różnego rodzaju skrywane emocje oraz ukryte związki będą mogły w tym czasie wyłaniać się z najskrytszych zakamarków. Ostatnim momentem na rozwiązanie problemów w tych sferach będą sierpień oraz wrzesień.

Życie społeczne, Saturn znajdujący się w znaku Skorpiona przyniesie wzrost tendencji, które będą wyrażały się w ostrożności banków oraz mniejszym ryzyku podejmowanym w ramach relacji biznesowych. Lato, które może obfitować w zawirowania na rynku finansowym bardziej niż w poprzednich latach, będzie okresem wyraźnego spadku przepływu środków na rynku finansowym.

Jednocześnie będzie można zauważyć pojawianie się tendencji konserwatywnych w ustawodawstwie. Politycy będą chcieli doprowadzić do zmniejszenia poziomu wulgarności oraz braku przyzwoitości.

Horoskop 2015: kwadratury Urana w znaku Barana oraz Plutona w znaku Koziorożca

Trwające od roku 2012 kwadratury zakończenie serii mają właśnie w roku 2015 kwadraturami Plutona w Baranie oraz Plutona w Koziorożcu.

Życie osobiste, czas ostatnich kwadratur to moment, w którym można lepiej zrozumieć potrzebę zmian oraz dostrzec, które zmiany są tak naprawdę potrzebne. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiany wymagają tego, by przeprowadzać je w sposób rewolucyjny. Czasami wystarczy spokojne, systematyczne wprowadzanie stopniowych zmian.

Życie społeczne, podobnie jak na poziomie osobistym, tak i w szerszym społecznym ujęciu będzie toczyć się spór o to, w jaki sposób przeprowadzać reformy – rewolucją czy ewolucją. Spory pomiędzy tymi, którzy chcą rewolucji, a tymi, którzy będą dążyli do spokojnego wprowadzania korekt drogą ewolucji, mogą doprowadzić do znacznych konfliktów. Jednocześnie, spory te przeniosą się również na sferę biznesową. Firmy, przedsiębiorstwa oraz wszelkie inne przedsięwzięcia będą rozdarte pomiędzy rewolucyjnym i ewolucyjnym kierunkiem zmian.