Aspekty Merkury-Mars oraz Merkury-Jowisz w horoskopie partnerskim

Koniunkcja, trygon, sekstyl Merkury-Mars w horoskopie partnerskim – horoskopie miłosnym:

Stymuluje Was mentalnie, choć może wywoływać również konflikty na podłożu różnicy zdań i opinii. Wszystko zależy od dorosłości partnerów i umiejętności wspólnego wypracowania kompromisu.

Na umysł działa pobudzająco, choć z pewnością mogą „lecieć iskry”.

Często wspieranie partnera na polu biznesowym, pomoc w pracy. Oboje partnerów wspólnie dążą do celu i wspierają się w jego osiągnięciu.

Kwadratura lub opozycja Merkury-Mars w horoskopie partnerskim – horoskopie miłosnym:

Zapowiada problemy z porozumieniem się, ogólnie ze zrozumieniem intencji partnera. Prowadzi do nielogicznych walk i sporów. Ślepe upieranie się przy swoim zdaniu. Nieumiejętność zaakceptowania poglądów partnera.

Osiągnięcie współpracy jest trudne.

Koniunkcja, trygon, sekstyl Merkury-Jowisz w horoskopie partnerskim – horoskopie miłosnym:

miłośćBardzo korzystny aspekt. Zapowiada doskonałą łączność psychiczną miedzy dwojgiem ludzi. Obdarza ich wzajemną sympatią, życzliwością, chęcią niesienia pomocy i wsparcia.

Osoby maja podobne zainteresowania, hobby, potrafią razem produktywnie współpracować.

Kwadratura lub opozycja Merkury-Jowisz w horoskopie partnerskim – horoskopie miłosnym:

Zapowiada doskonałą łączność psychiczną miedzy dwojgiem ludzi. Obdarza ich wzajemną sympatią, życzliwością, chęcią niesienia pomocy i wsparcia. Osoby maja podobne zainteresowania, hobby, potrafią razem produktywnie współpracować.

Przy tym aspekcie mogą pojawiać się jednak czasowe nieporozumienia i różnice zdań.