Opis planet w horoskopie astrologicznym

Każdy znak zodiaku pozostaje pod wpływem jednej lub dwóch z dziesięciu planet, które symbolizują właściwości człowieka. Taka zależność ujawnia podobieństwa pomiędzy planetami, pomaga również zrozumieć znaczenie każdego elementu horoskopu.

Planeta: Słońce

Wpływ na znaki zodiaku: Lew.
Cechy szczególne: choć stanowi jedyną gwiazdę, do której odwołuje się Zodiak, jest traktowane przez astrologię tak samo, jak inne planety.
Położenie: jest centralną gwiazdą układu.
Cechy: pobudza do idealizmu, umiłowania bezkresnych przestrzeni, wzmacnia wolę realizacji planów i upór w dążeniu do celu.
Natura: podopieczni Słońca są władczy, autorytarni.

Słońce od wieków było obiektem uwielbienia. Podania i legendy pełne są relacji o wspaniałości Słońca. Bóg Egipcjan – Słońce – był synem najwyższego Stwórcy, bratem tęczy, centralnym punktem sklepienia niebieskiego.
Starożytni sądzili również, że Słońce jest przewodnikiem Apolla, boga najwyższej prawdy. Jest też atrybutem Wisznu oraz Buddy. Z gwiazdy tej zrodziła się ponoć Japonia, stąd też nawa określająca ją jako „kraj wschodzącego słońca”.
Słońce odnosi się do istoty ducha i witalności, typu osobowości i jej rozwoju. Znak słoneczny symbolizuje zdolności twórcze.

Planeta: Księżyc

Wpływ na znaki zodiaku: Rak.
Cechy szczególne: choć astrologia uznaje Księżyc za Plantę, tak naprawdę jest on naturalnym satelitą Ziemi.
Natura: Pod wpływem światła księżyca budzą się rozmaite predyspozycje, m.in.: wrażliwość i intuicja. Księżyc dostarcza informacji podświadomości i nieświadomości oraz o sposobie zachowania w sytuacji podbramkowej.

W Grecji Księżyc nazywano Selene. Była ona córką Tytanów, boginią, której skroń wieńczyło złoto i srebro. Ubrana w błyszczące szaty często wyjeżdżała nocami w srebrnym rydwanie, który ciągnęły dwa rumaki.
Z kolei Aztekowie uważali Księżyc za córkę Tlaloka, boga deszczu i ognia.
Chińczycy natomiast czczą księżyc pod postacią bogini płodności, której święto wypadało piętnastego dnia ósmego miesiąca, przy pełni księżyca przesilenia letniego.
Współcześnie Księżyc symbolizuje żeńska stronę natury ludzkiej i związany jest z narodzinami dziecka.

Planeta: Merkury

Wpływ na znaki zodiaku: Bliźniąt i Panny.
Cechy szczególne: najszybsza z planet.
Położenie: planeta położona najbliżej Słońca.
Cechy: silna potrzeba kontaktów międzyludzkich oraz wymiany intelektualnej, logika, inteligencja.
Natura: skłonność do powrotów do przeszłości, utrzymywanie bliskich kontaktów z rodziną oraz przyjaciółki, zamiłowanie do podróży.

Jowisz, władca nieba, wyznaczył swojemu synowi, Merkuremu, rolę posłańca, wręczając kaduceusz – laskę, będącą oznaką nietykalności. Merkury jest zatem opiekunem podróżnych, kupców, jest bogiem odpowiedzialnym za porozumiewanie się. Jego uskrzydlone sandały są symbolem ruchu i szybkości, natomiast okrągły hełm oznacza siłę.
Merkury jest nie tylko bogiem handlarzy, ale także jurystów, mędrców i …złodziei.
Greckim odpowiednikiem i pierwowzorem Merkurego był Hermes, syn Zeusa, bóg słynący z bystrego umysłu, łatwości wymowy i daru jasnowidzenia.
Mars decyduje o sposobie myślenia i porozumiewania, a także o zdolności do podejmowania decyzji. Może symbolizować intelekt.

Planeta: Wenus

Wpływ na znaki zodiaku: Wagi i Byka.
Cechy szczególne: najjaśniejsza po Księżycu planeta.
Położenie: druga, po Merkurym, według oddalenia od Słońca.
Cechy: to „przewodniczka” pasterzy, świeci bowiem na niebie o wschodzie i o zachodzie słońca.
Natura: patronka cichych zwierzeń, nosi imię rzymskiej bogini, opiekunki pól i ogrodów, a także piękna i miłości.
Wenus jest boginią brzasku i zachodu Słońca, wskazuje drogę zarówno ludziom, jak i gwiazdom. To również patronka szczerych wyznań. Wenus symbolizuje relacje z innymi ludźmi i wyobrażenia o miłości. Jest również jedną z planet mających wpływ na finanse.
Planeta wzięła nazwę po rzymskiej bogini, patronki pól i ogrodów. W II w. p.n.e. była ona utożsamiana z grecką Afrodytą, od której przejęła rolę bogini miłości oraz piękna. Ma ona wiele wspólnego z innymi bóstwami, takimi jak fenicka Asztarte, bogini miłości i płodności, z babilońsko-asyryjską Isztar, z frygijską Kybele oraz z Demeter, grecką boginią urodzaju. Wszystkie one stanowiły uosobienie miłości, pociągu fizycznego, piękna oraz płodności.
Za sprawą Wenus urodzeni pod znakiem Byka są żądni wrażeń, uczuciowi, kochają przyrodę. Są ludźmi życzliwymi, eleganckimi i taktownymi. Wenus patronuje co prawda także znakowi Wagi, ale w tym wypadku Wenus ma twarz Afrodyty – niepoprawnej uwodzicielki.

Planeta: Mars

Wpływ na znaki zodiaku: Byka i Skorpiona.
Położenie: czwarta według oddalenia od Słońca.
Średnica: równa połowie średnicy Ziemi.
Księżyce: Phobos i Demos.
Cechy: inicjatywa, energia, odwaga, agresja.
Natura: zdolność podejmowania decyzji i działania, realizm. Mars symbolizuje seksualność i energię.

Mars był kochankiem Wenus i dlatego uważa się, że każdy, kto ma Marsa w ognistym znaku, jest namiętnym kochankiem. Mars reprezentuje również przebojowość i upór.
W starożytności Mars był potężnym bogiem wojny w Rzymie, którego atrybutami były: włócznia i pochodnią, która oczyszczała. Bronił on miasta, a nawet całego imperium. Do niego należała także ochrona zbiorów na rzymskich polach. Maksyma Rzymian: „Ense etarato”, tj. „Służyć mieczem i pługiem” oznaczała, że należy w czasie wojny chwycić za miecz, ale w czasach pokoju poświęcić się pracy na roli.
Od planety tej bije ciepło i siła, zaś osoba której patronuje Mars nie powinna ulegać nic nie znaczącym prowokacjom.

Planeta: Jowisz

Wpływ na znaki zodiaku: Strzelca.
Cechy szczególne: wydziela dwukrotnie więcej energii niż pobiera od Słońca.
Położenie: piąta planeta według oddalenia od Słońca.
Cechy: Jowisz przekazuję równowagę ducha, budzi determinację, niesie dostatek, dodaje wiary we własne siły, wzbudza optymizm. Wzbudza także radość życia.
Natura: pod wpływem Jowisza ludzie stają się zrównoważeni, trwają w dążeniu do rozwoju, postępu. Planeta wpływa na trafność sądów. Ukazuje szczęście i pomyślność w życiu oraz sposób pozytywnego myślenia. Ludzie pozostający pod wpływem Jowisza szanują władzę, chcą żyć w grupie, mają duże umiejętności komunikowania się.

Rzymianie przypisywali Jowiszowi ogromną władzę – był on bogiem nieba, źródłem światła dziennego, panem błyskawic i grzmotów.
Jowisz to odpowiednik greckiego Zeusa – to Zeus decydował o obliczu świata, był panem Olimpu. Stanowił obowiązujące normy społeczne oraz prawa fizyczne świata. Był również źródłem prawdy, która dawać miała natchnienie duchowe oraz oświecenie.

Planeta: Saturn

Wpływ na znaki zodiaku: Wodnika i Koziorożca.
Położenie: druga co do wielkości planeta Układu Słonecznego, szósta według oddalenia od Słońca.
Cechy: Saturn obdarza ambicją i budzi chęć rozwoju intelektualnego poprzez pracę naukową oraz badawczą. Określa zdyscyplinowanie, sposób zachowania się wobec zakazów i nakazów oraz braku zdecydowania. Wiąże się z władzą, ciężką pracą oraz ponoszeniem odpowiedzialności i dlatego bywa nazywany „nadzorcą”.
Natura: Saturn jest symbolem przeznaczenia, opatrzności.

Grecy czcili najmłodszego z Tytanów, Kronosa, którego Saturn jest rzymskim odpowiednikiem. Kronos pomógł matce, która chciała dokonać zemsty na swoim mężu, Uranosie, i sierpem obciął mu jądra. Następnie zajął jego miejsce na niebie, zaś braci, którzy nie chcieli służyć mu pomocą, strącił do Tartaru. Konający Uranos przepowiedział wyrodnemu synowi, że też zostanie obalony przez własne dziecko. Dlatego Kronos pożerał własne dzieci, zapobiegając spełnieniu się przepowiedni. Kiedy jego żona, Rea, wydała na świat Zeusa, oszukała męża podsuwając mu do połknięcia kamień zamiast syna. Kiedy Zeus dorósł, podał ojcu specyfik, który spowodował mdłości i torsję – w ten sposób uwolnił wszystkie pożarte dzieci. Uwięził następnie ojca, czyniąc strażnikami jego strąconych przed laty do Tartaru braci.

Planeta: Uran

Wpływ na znaki zodiaku: Wodnik.
Cechy szczególne: planeta ta często pojawia się w filmach i książkach science fiction.
Natura: Zazwyczaj kojarzy się z oryginalności i niezależnością, a czasem nawet z buntem i przewrotnością.

Uran jest planetą odkrytą pod koniec XVIII w., symbolizującą zmiany, oryginalne idee. Nazwa planety pochodzi od Uranosa, boga stanowiącego uosobienie nieba w mitologii greckiej. Uranos był ojcem Kronosa (Saturna) oraz dziadkiem Zeusa (Jowisza).
Jest związany z takimi cechami, jak: niecierpliwość, twórcza swoboda, energiczność i niechęć do tradycji. Symbolika określa bunt wobec zastanych norm, wolność i indywidualizm.
Uran jest również tzw. planetą pokoleniową, co oznacza, że wpływa na całe społeczeństwa, nie tylko na pojedynczych ludzi, co związane jest z jego powolnym ruchu wokół Słońca. Trwający średnio 84 lata ruch planety powoduje, że przebywa około 7 lat w jednym znaku zodiaku, a co za tym idzie – ludzie z tego samego pokolenia, niemal na pewno mają go usytuowanego podobnie w swoich horoskopach urodzeniowych.

Planeta: Neptun

Wpływ na znaki zodiaku: Ryby.
Położenie: ósma planeta według oddalenia od Słońca.
Cechy: Neptun uosabia dolności medium, kobiecą intuicję, cechy nadprzyrodzone, bogatą psychikę. Mówi o nostalgii, ideałach i pragnieniach.
Natura: zdominowany przez te planetę charakter Ryb jest taki, jaki obraz boga. Podświadomość, porozumienie duchowe, emanacja siły psychicznej – oto przejawy wpływu planety, która wywołuje skłonności do romantyzmu, kontemplacji i mistycyzmu. Urodzeni pod znakiem Ryb są dlatego wrażliwi na prawdę, chcą rozwiązać każdy problem.

Neptun, władca wód, w Grecji zwany Posejdonem, był uosobieniem siły twórczej i mrocznych mocy. Bóg mórz, oceanów, jezior i rzek, władał tym światem, w ręku dzierżąc trójząb. Posejdon był również panem ziem, które podlegały takim kataklizmom, jak trzęsienia ziemi i inne zjawiska sejsmiczne.

Planeta: Pluton

Wpływ na znaki zodiaku: Skorpion.
Położenie: dziewiąta planeta według oddalenia od Słońca, jednak wędrując po elipsie swej orbity, niekiedy staje się także planetą najbardziej oddaloną.
Księżyce: satelitą Plutona jest Charon
Cechy: Pluton obdarza przenikliwością, tajemniczym urokiem.
Natura: Pluton uczy, jak się przemieniać i wykorzystywać nabytą wiedzę w życiu, ułatwia przyswajanie nowych informacji. Określa również zdolność do regeneracji oraz zmianę osobowości. Wiąże się też z tabu i z tym, co jest głęboko ukryte: pogrzebanymi uczuciami i emocjami.

Pluton był rzymskim bogiem Podziemia. Zasłynął on z okrucieństwa, do skorego skłonność drzemie w wielu ludziach. W Grecji odpowiednikiem Plutona był Hades.