Horoskop partnerski – aspekt Słońce-Merkury

Koniunkcja Słońce-Merkury w horoskopie partnerskim – horoskopie miłosnym:

Daje poczucie psychicznej więzi. Świetnie rozumiecie się i odgadujecie myśli partnera. Stanowicie dla siebie natchnienie przy tworzeniu nowych wizji, pojęć.

Koniunkcja ułatwia rozmowę i daje umiejętność wspólnego dojścia do określonych wniosków.

Pomaga również w rozwiązywaniu problemów, jakie związek może napotkać na swojej drodze np. na polu zawodowym. Jedna z osób może być dla drugiej oparciem w ciężkich chwilach.

Sekstyl lub trygon Słońce-Merkury w horoskopie partnerskim – horoskopie miłosnym:

Świetnie rozumiecie się i odgadujecie myśli partnera. Stanowicie dla siebie natchnienie przy tworzeniu nowych wizji, pojęć.

Trygon ułatwia Wam rozmowę i daje umiejętność wspólnego dojścia do określonych wniosków.

Czasami przynosi również możliwość do zetknięcia się z nowymi ideami i poglądami.

Fajny, twórczy i rozwijający aspekt potrzebny w każdym związku.

Kwadratura Słońce-Merkury w horoskopie partnerskim – horoskopie miłosnym:

Wskazuje na wzajemne uzupełnianie się charakterów, osobowości, choć może również wprowadzać okresy napięcia.

Często też aspekt ten prowadzi do prób dominacji lub lekceważenia partnera.

Opozycja Słońce-Merkury w horoskopie partnerskim – horoskopie miłosnym:

Świetnie rozumiecie się i odgadujecie myśli partnera. Stanowicie dla siebie natchnienie przy tworzeniu nowych wizji, pojęć.

Opozycja dodaje również pikanterii, gdy partnerzy próbują pobudzić się intelektualnie.