Historia astrologii

Astrologia od wieków budzi skrajne emocje, nie brak jej zagorzałych przeciwników, ale również zwolenników. Szczególnie teraz, w dobie upadku wszelkich wartości i rosnącej niepewności dnia codziennego, następuje widoczny wzrost zainteresowania astrologią i horoskopem.

 Astrologia wczoraj

Początki astrologii są nierozerwalnie związane z rozwojem mitologii. Na Wyspach Brytyjskich uważa się na przykład, że Stonehenge, wielki kamienny krąg, którego bloki skalne są datowane na 3000 r. p.n.e., służył do przepowiadania zaćmień Słońca i Księżyca, czyli wydarzeń, które do dnia dzisiejszego mają ogromne znaczenie dla astrologów. Nie tylko w Anglii, ale i na całym świecie rozproszone są liczne zabytki służące przepowiedniom, zaś najwięcej ich można znaleźć w Chinach oraz w Stanach Zjednoczonych.

Znany z horoskopów dwunastoznakowy system zodiakalny powstał natomiast w Babilonie, ok. V w. p.n.e. System ten dzieli niebo na dwanaście części, na jeden znak zodiaku przeznaczając po 30 proc. całości.  W IV w. p.n.e. astrologia była domeną Greków, natomiast kiedy Aleksander Wielki podbił część Azji Mniejszej, Babilon, Egipt, Indie i Iran, greckie wpływy sięgnęły starożytnego świata. Ostatecznie jednak to Egipt stał się sercem astrologii, dając podwaliny pod rozwój tej nauki.

Astrologia klasyczna

Przez astrologię klasyczną rozumiemy zbiór różnych metod prowadzących do ustalenia położeń ciał niebieskich na dany moment, a także do interpretacji tego układu i, na tej podstawie, do sformułowania prognozy dotyczącej losów jednostki, przedsięwzięcia czy nawet przyszłości państwa. Najważniejszym elementem jest mapa (nazywana horoskopem), której struktura jest zdeterminowana przez punkt zodiaku wschodzący w tej chwili, dla której obliczamy horoskop – przez ascendentNa mapie tej można umieścić planety oraz punkty istotne z punktu widzenia astrologii.

Warto podkreślić, że do XVII w. kościół w pełni akceptował astrologię, jednak wraz z pogłębiającą się wiedzą na ten temat oraz powstaniem rozmaitych ruchów religijnych, narodziła się niechęć, a następnie stopniowe wyparcie astrologii, przez co jej wiarygodność zmalała. Pojawiły się również wątpliwości, czy rzeczywiście planety mają jakikolwiek wpływ na losy człowieka.

Astrologia dziś

Dziś astrologia budzi skrajne emocje – jedni wierzą w jej naukowe podstawy, inni zaś nie są w stanie się do niej przekonać. Jednak, równocześnie z dyskusjami na temat wątpliwych ustaleń astrologii, a także z atakami pod jej adresem, następuje zauważalny zwrot ku astrologii. Być może powodem jest brak jednoznacznych odpowiedzi Kościoła na wiele pytań i wątpliwości?

Na Wschodzie astrologia zawsze odgrywała duże znaczenie w życiu ludzi i to pozostało niezmienne – niezależnie od rozwoju cywilizacyjnego i postępu technologicznego, mistyka i duchowość stanowi ważny aspekt życia codziennego mieszkańców Wschodu. Jednak również Zachód zaczyna poszukiwać w niej wskazówek, czego wynikową jest lawinowo rosnąca liczba publikacji i wystąpień w mediach.