Recent Posts by Agnieszka Filipcza

Horoskop miesięczny czerwiec znak zodiaku Koziorożec

Już od pierwszych dni czerwca Koziorożce będą czuły się nieco zdezorientowane. Zarówno psychicznie, jak i fizycznie mogą nie być w formie. Dni dobrego nastroju będą mieszały się z prawdziwymi dołkami. Wszystko to jest efektem braku dbania o własne zdrowie i potrzeby organizmu. Koziorożce powinny już teraz powziąć postanowienie, że czerwiec będzie miesiącem bez smartfona, portali…
Czytaj więcej

Horoskop miesięczny czerwiec znak zodiaku Wodnik

Wodnik w czerwcu powinien zwrócić swoją uwagę na wszystko poza pracą. Szczególnie, jeżeli do tej pory zdążyły się już nawarstwić zaległości, szef wciąż jest niezadowolony, a karnet na siłownię nie został ani razu wykorzystany. Potrzeba w tym wszystkim równowagi. Wodnik musi zatem zwrócić się w stronę wewnętrznej równowagi i wykorzystać wszystkie okoliczności by znaleźć spokój.…
Czytaj więcej

Horoskop miesięczny czerwiec znak zodiaku Ryby

Czerwiec będzie dla Ryb okresem wyjątkowo aktywnym na polu uczuć. Gwiazdy przewidują, że większość uwagi osób urodzonych pod tym znakiem będzie skupiała się na relacjach zarówno tych nowych, jak i już długoletnich. Ryby będą w wyjątkowo romantycznym nastroju, a efektem tego będą nie tylko wesołe chwile w ciekawym towarzystwie, ale także wiele zagrożeń dla stabilności…
Czytaj więcej

Horoskop miesięczny czerwiec znak zodiaku Baran

Czerwiec zapowiada się dla osób urodzonych pod znakiem Barana, jako okres wypełniony przede wszystkim obowiązkami domowymi. Niezależnie więc od tego czy sprzątanie, gotowania i pranie są pracami, które można polubić będą one na pierwszym miejscy przez cały miesiąc. Nawet jeżeli wystąpią pewnie okoliczności, które oderwą Barana od dbania o własne gniazdo, a zdarzą się one…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Zmiany fizyczne i psychiczne zachodzące w organizmie człowieka w okresie późnej dorosłości

Okres późnej dorosłości to jeden z najważniejszych elementów naszego życia. Szczególnie współcześnie, kiedy średnia długość życia ulega znacznemu wydłużeniu, a co za tym idzie rozciągnięciu w czasie podlega właśnie starość. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, że wraz z rosnącą średnią długością życia przesunięciu ulega także granica, od której mówimy o początku starości. Należy przy…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Preferowane style życia seniorów aktywnych i nieaktywnych zawodowo

Reorientacja życia, która jest konieczna w chwili dezaktywizacji, stanowi jeden z najpoważniejszych stresorów w życiu danej jednostki (Holmes, Rahe, 1967; Ratajczak, 1996). Na liście 43 wydarzeń z życia, które wywołują największy stres – przejście na emeryturę znajduje się na pozycji 10 osiągając aż 45 punktów w 100 stopniowej skali. Wyżej na tej liście znajdują się…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Polacy i emerytura – dane demograficzne

Zmiany demograficzne zachodzące w naszym społeczeństwie przybierają coraz bardziej dynamiczny charakter. Skutkiem tego modyfikacji ulegają także procesy ekonomiczne związane z rynkiem pracy. Wydłużająca się średnia życia powoduje, że rozciągnięciu ulega faktyczny okres, w którym możliwa jest aktywność zawodowa. Jednocześnie w ślad za tym nie zawsze idzie formalna granica przejścia na emeryturę. Przez aktywność zawodową należy…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Aktywność zawodowa osób starszych

Zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie nabierają coraz szybszego tempa. Wyraźna tendencja do wzrostu udziału osób starszych w ogólnej liczbie Polaków stawia szereg nowych wyzwań nie tylko przed organami państwa, ale także wobec szerokiego grona badaczy i uczonych. Jednym z ważniejszych aspektów dotyczącym starzejącego się społeczeństwa jest niewątpliwie problematyka aktywizacji zawodowej seniorów (Błaszczyk, 2016). Spadek…
Czytaj więcej

Senior i Psychologia: Specyfika zachowań zdrowotnych podejmowanych w okresie późnej dorosłości

Szczegółowej oceny funkcjonowania seniorów w Polsce – w sensie stanu zdrowia oraz kondycji finansowej lub  poziomu społecznego wykluczenia – dokonano w badaniach w programie PolSenior, jakie objęły 5695 seniorów (Mossakowska i wsp., 2012). Z przeprowadzonych badań wynika, iż zachowania zdrowotne starszych osób pozostawiają dużo do życzenia. Połowa seniorów zadeklarowała, iż jest bierna ruchowo, zaś skłonność…
Czytaj więcej

Psychologia: Uwarunkowania zachowań zdrowotnych

Do czynników warunkujących zachowania zdrowotne należą zarówno czynniki demograficzno-społeczne jak i uwarunkowania psychologiczne (Ogińska-Bulik i wsp. 2015). Zachowania zdrowotne są efektem zarówno cech samej jednostki, jak i wpływu czynników zewnętrznych (Janssen i wsp. 2013). Podstawowym elementem, podobnie jak w wielu innych przypadkach, jest pierwotny model nawyków, który kształtują rodzice we wczesnym okresie dzieciństwa. Tak wpojone…
Czytaj więcej

Recent Comments by Agnieszka Filipcza

No comments by Agnieszka Filipcza yet.